Zink

Zink och zinkåtervinnng

Renova har ett pilotprojekt tillsammans med Götaverken där man använder flygaska, dvs. den aska som följer med rökgasen från förbränningen och avskiljs i filteranläggningen som sedan tvättas med saltsyra som också avskilts från rökgasen.