Typer av skrotföremål som kan återvinnas

skrotsamling
Man skiljer på blandskrot medan de oftast betalar mer för rostfritt stål, aluminium och koppar. Priset som du får ut beror ofta på världsmarknadspriserna för de respektive metallerna. Den internationella handeln med stålskrot uppgår till mer än 100 miljoner ton per år.

Var hittar du skrotet?

Skrot går att hitta överallt du kan tex

 • Hemma hos dig själv: släng inte diskbänken eller elektroniken!
 • Prata med grannar om elektronik och föremål som ska slängas
 • Prata med lokala verkstäder, elektriker och rörmokere och se ifall du kan samarbeta med dem
 • Byggföretag och vid renoveringar
 • Skrotbilar
 • Kolla containrar och soprum

Ett tips är att använda en magnet för skilja järnhaltiga och icke järnhaltiga föremål från varandra. Ett magnetiskt material (dvs när en magnet fastnar på metallen) visar att det är ett järnhaltigt material, såsom stål och järn.

Exempel på föremål som har skrotvärde

Sälja metallskrot som:

 • Koppar är ett av de mest efterfrågade metallerna eftersom priset är högt
 • Järn
 • Stål
 • Tenn
 • Rotstfritt stål
 • Aluminium

Om du vill veta världsmarknadspriset på exempelvis stål kolla råvarubörserna.  Men tänk på att de priser du får när du säljer skrot är betydligt lägre än värdsmarknadspriserna eftersom metallerna måste sorteras upp, transporteras och smältas ner innan de säljs.

Sälja ädelmetaller som:

 • Guld
 • Silver
 • Platina