Transformatorer och elmotorer

Transformatorer är ofta stora och innehåller mycket metaller. Transformatorerna måste demonteras och separeras från eventuell olja vilket görs på återvinningsstationerna. Det krävs tillstånd att arbeta med transformatorer.