Teknik

Intressant teknik inom metallindustrin som kan spara pengar!
Företaget Tomologic är ett av Sveriges hetaste unga teknikbolag och har utvecklat en metod som innebär att skärning av metallplattor blir mer effektiv och med mindre skrot. Tomologic gör det möjligt att skära ut detaljer ur plåt och liknade material med minimalt spill och minskad åtgång på tid och energi. De har utvecklat avancerade beräkningsalgoritmer för att optimera skärande när man tex skär ut mönster vilket medför kostnadsbesparingar på upp till 37% per producerat arbete.