Sopberget växer

SVT skriver att sopberget växer och att EU anser att vi måste göra mer för att förhindra avfallet överhuvudtaget. Enligt artikeln har EU uppmanat sina medlemsländer att ta fram ett avfallsförebyggande program som ska vara klart i december i år och Naturvårdsverket har skickat programmet på remiss till olika myndigheter och branschorganisationer. Enligt EUs avfallsdirektiv (2008/98/EG)ska…