Skrotbolag från Nya Zeeland belönas med svenskt stålpris

Swedish Steel Prize 2012 går till A-ward Attachment Limited som är ett bolag från Nya Zeeland. Bolaget har ett miljövänligt skrothanteringssystem för lastning, sortering och transport av skrot och innebär att man kan använda vanliga containrar vid lastning av osorterat metallskrot.

Skrotet lastas direkt på behållarna vilket sparar kostnader och tid. Dessutom minskar risken för skador på behållarna. Skrotlastaren kommer att säljas över hela världen till företag inom återvinning och avfallshantering. Andra nominerade bolag som vann 2:a pris var Gremo (Sverige) and Borcad CZ s.r.o (Tjeckien).