Skrotbåtar – sälja skrotfartyg eller skrota båten?

Det finns risker att skrota sin båt eller fartyg själv eftersom det finns olika ämnen som behöver saneras samt den som skrotar båten behöver skyddskläder. Miljöcentraler tar sällan upp skrov och det finns ingan premie eller reduktion för den som skrotar båten. Stiftelsen Håll Sverige rent driver projektet ”Svenska skrotbåtar” som syftar till att ta reda på problemet med gamla fritidsbåtar.

Båtskrotning införs i Sverige

I Sverige kommer man införa båtskrotning i Sverige i september 2015. Båtskroten Sverige är ett initiativ från Stena Recycling, Sweboat och Svenska båtunionen. Enligt en artikel i SvD räknar man med att ta emot minst 500 båtar på 20 platser i Sverige. KOstnaden kommer ligga på 2000-3000 kr/ton inklusive frakt.

Skrota fartyg

Att skrota en båt kostar ungefär 2000 kr/ton (2013). Dessutom tillkommer transporten som kan kosta en hel del. Det finns i Sverige varken premie eller reduktion när du skrotar båten.

Risker att skrota båten själv

Det finns stora miljöfaror kring hanteringen av fartyg som dumpas och skrotas och du kan behöva skyddskläder och sanera olika ämnen. Under 2012 räknar den ideella organisationen Shipbreaking platform med att 365 giftiga fartyg skickades från Europa till stränderna i södra Asien.
Läs artikeln

Skrota båtar
Det finns få företag som skrotar båtar ett av dem är www.batskroten.se som tar 2000 kr/ton plus reduktion eller premie. Tänk på att det kan finnas miljögifter se speciellt upp med:

  • Glykol
  • Spillolja
  • Båtbatterier
  • Lösningsmedel och färger
  • Sprayburkar

Företag som är specialiserade på att skrota båtar: www.batskroten.se

skeppsvrak
skeppsvrak