Sälja koppar

Vad är koppar?

Koppar (latin cuprum) är en av våra äldsta kända metaller. Det är ett metalliskt grundämne som är lättarbetat och formbart och finns i jordskorpan men räknas inte som en ädelmetall. Koppar har bra ledningsförmåga och stor hårdhet men är ändå tänjbar. Historiskt var koppar den första metallen mänskligheten började bearbeta och man har använt koppar i hushållet där kopparkittlar var vanligt i hemmen. Den skiljer sig från andra metaller genom sin rödaktiga färg. Koppar har stor hårdhet samtidigt som att den är mycket tänjbar.

 

Graph of Copper Price: Cash

Vilka säljer koppar?

Många hantverkare byggarbetare, rörmokare och elektriker kommer över koppar och kan sälja koppar med förtjänst till återvinningsbolagen som i sin tur säljer vidare till andra aktörer eller råvarumarknader.

Sälja koppar  – objekt om du kan sälja

Koppar är näst järn teknikens viktigaste metall och det förekommer ofta tillsammans med svavel som kopparkis och kopparglans eller med syre som kopparmalm. I Sverige är det främst återvinningsbolag som köper upp koppar. Kopparobjekt som det är väldigt stor efterfrågan på exempelvis kopparkabel, skenor, rör, plåt och koppar tråd. Du kan antingen transportera kopparn själv eller om det är större mängder ber du om en transport vilket en del metallåterviningsbolag hjälper dig med till ett fast pris. Internationellt säljs koppar på råvarubörser som LME (London Metall Exchange) och det sker även export till länder som Ryssland och Kina.

Kopparpriser skrot

Priset på kopparskrot när du säljer koppar till metallåtervinningsföretag (juli 2013)

  • Prima koppar 33 kr/kg
  • Sekunda koppar 31 kr/kg (har tex målarfärg och lödningar)
    Om du har mycket koppar kan du förhandla upp priset.

Kopparmarknaden är säsongsbunden där världsmarknadspriserna kan variera kraftigt mellan olika månader.

Kritik mot återvinningsbranschen och kopparinköp
Senaste tidens diskussioner kring kopparstölder har inneburit att branschen försöker sanera och komma bort från kontanthanteringen.