Platina

Platina (eng. platinum) är en grundmetall med atomnummer 78 som tillhör en av världens mest sällsynta metaller och därför mycket dyr. Metallen har en medelhalten på ca 10–15 mg/ton.

De primära källorna på jorden är starkt geografiskt begränsade och finns framförallt i Sydafrika som står för majoriteten av platina som levereras till västvärlden. Andra länder som producerar platina är Ryssland (Uralbergen), Kanada och USA (i delstaten Montana).

Ett område som kan exploateras för metallen är rymden. Företaget Planetary Resources som stöds av Googles grundare vill utveckla gruvbrytning i rymden. Det finns asteroider som UW158 som är drygt en kilometer lång och 452 meter bred som tros innehålla uppemot 90 miljoner ton platina vilket motsvarar ett astronomiskt värde mellan 2 600 till 46 700 miljarder kronor!

Hur du ser att det är ett äkta platinametall

Den har flera unika egenskaper som att den är mycket tung. När den inte är smält eller formad är den svart och något som man kan få ut från katalysatorer. Först när metallen hettas upp i mycket stark värme så får den sin karaktäristiska metallfärg.

Platinamarknaden, pris och hur platina köps och säljs

Europa har den största efterfrågan på platina medan nästan hela produktionen ligger i Sydafrika. En liknande
situationen är det för palladium där de största producenterna finns i Sydafrika och Ryssland

Precis som med guld så kan du köpa platina i tackor och det finns ett internationellt pris för investeringsplatina. Du kan tex köpa platina tackor i 100 gram och andra storlekar. Det priset du ser på exempelvis Kitco (Live: platinapriser) är om du köper och säljer ren platina och det skiljer sig från skrotplatina.

Platina som återanvänds

Platina som återvinns från industrin måste först smältas ner och förädlas. Metallen har en hög smältpunkt och smälter först vid 1 768 °C.

Industriell användning

Platinagruppmetallerna (platinagruppens metaller) palladium, platina och rodium används för att rena fordonsavgaser. Betydelsen av dessa metaller inom fordonsindustrin har stadigt ökat. Det höga priset på dessa metaller har lett till intensiv forskning för att ersätta dem men det finns idag inget billigare material som erbjuder liknande egenskaper vid katalytiska reaktioner.

Det finns många industriella användningsområden för Platina exempelvis katalysatorer men det är också en metall som också är efterfrågad i smycken som ringar och klockor.