Pantsystemet i Sverige

Alla som säljer dryck på flaska måste betala en avgift. Enligt svensk lag lag så måste alla PET-flaskor som innehåller drickfärdig dryck ingå i pantsystemet och nästan 90% av alla PET-flaskor återvinns.

Att panta flaskor

  • Aluminiumburkar
  • Glasflaskor – 60 öre utbetalas i pant för en 33 cl returflaska i butik. För en 50 cl flaska betalar man ut 90 öre i pant i butiken.
  • Plastflaskor som PET-flaskor.  För mindre flaskor är det 1 krona i pant och för de större 2 kronor.

Om du har väldigt stora mängder pantflaskor finns det ställen som hanterar större volymer. Returpack har tex en sådan pantanläggning i Kungens kurva där man kan hälla ner pantflaskorna.

Vanliga frågor kring pantsystemet och att panta flaskor

Vem ansvarar för pantsystemet?
I Sverige ansvarar Returpack (AB Svenska Returpack och AB Svenska Returpack-PET) för pantsystemet för återvinningsbara förpackningar. Om man som importör importerar exempelvis vinflaskor måste man redovisa hur många flaskor som man säljer.

Vilka är skyldiga att ansluta sig till pantsystemet?
Alla handlare är skyldiga att ansluta sig till pantsystemet. Jordbruksverket gör tillsyn och kontrollerar handlare som inte är anslutna till pantsystemet. Ifall handlaren inte är ansluten kan hen få en miljösanktionsavgift i böter.