Miljöstandarder

Miljöhänsyn är en viktig faktor inom metallåtervinningsbranschen som innebär att metaller tillvaratas i varje steg i processen.

Det finns flera olika miljöstandarder som företag kan certifieras inom:

Inom miljöområdet sker det ett kontinuerligt arbete kring miljöstandardisering.

  • ISO standard 9001:2008
  • ISO standard 14001:2004 (miljöcertifiering)
  • ISO standard 14005 för mindre företag som vill jobba med miljöledning som är en väldigt praktiskt inriktad standard,
  • PEFC miljöstandard – är en standard som används inom skogsnäringen där det även finns vissa miljöinslag som anger krav inom skogsbruket.