Metallstölder

Krininella gäng kontrollerar mer och mer av skrotbranschen enligt ABC nytt. Kriminella gäng kontrollerar skrotbranschen och branschen är den 3:e största sektorn för kriminella enligt en polis och efter vapen och narkotika mycket eftersom straffvärdena är låga. Den lagliga sektorn i Sverige omsätter 19 miljarder.

Metallstölder är ett stort problem för SJ och återvinningsföretagen och det är inte ovanligt med planlagda stöldvågor eftersom det ofta är stor världen som står på spel och som kan stjälas.
Man beräknar att kopparstölderna av grovkablar, kopparkablar och jordkablar från Sveriges järnvägar uppgår till en samhällskostnad på en halv miljard kronor men mörkertalet räknas vara mycket stort. Stulen koppar hundratals omsätter miljoner per år och enligt Trafikverket är de flesta kopparstölderna på koppar på järnvägarna i Göteborgsområdet. Kopparstölder får med sin följdeffekter som tågförseningar.