Metallstölder

Krininella gäng kontrollerar mer och mer av skrotbranschen enligt ABC nytt. Kriminella gäng kontrollerar skrotbranschen och branschen är den 3:e största sektorn för kriminella enligt en polis och efter vapen och narkotika mycket eftersom straffvärdena är låga. Den lagliga sektorn i Sverige omsätter 19 miljarder.

Metallstölder är ett stort problem för SJ och återvinningsföretagen och det är inte ovanligt med planlagda stöldvågor eftersom det ofta är stor världen som står på spel och som kan stjälas.
Man beräknar att kopparstölderna av grovkablar, kopparkablar och jordkablar från Sveriges järnvägar uppgår till en samhällskostnad på en halv miljard kronor men mörkertalet räknas vara mycket stort. Stulen koppar hundratals omsätter miljoner per år och enligt Trafikverket är de flesta kopparstölderna på koppar på järnvägarna i Göteborgsområdet. Kopparstölder får med sin följdeffekter som tågförseningar.

En koppartjuv kan tjäna upp till 50 000 kronor per månad. Tjuvarna tar ledningarna och rensar bort skalet från järnvägar och kyrkogårdar och säljer vidare koppar till metallföretagen för mellan 33-38 kr. En del av den stulna metallen skeppas vidare ut ur landet och en del levereras till mindre nogräknade metallhandlare.

Branschföreningen Svenska järn och metallskrothandlareföreningen har gått så långt att de beslutade vid sitt årsmöte 2012 att medlemmarna skulle förbjuda kontanthantering eller check bland sina medlemmar. Föreningen har även ett excelark på sin hemsida där metallstölderna redovisas över hela landet.

De seriösa återvinningsföretagen samarbetar i nätverk för att förhindra stölderna och arbetar med frågorna centralt. Samtidigt hade Kalla Fakta ett reportage om Kopparstölderna där recycling bolagen kritiseras. Kalla Fakta undersökte 21 metallföretag och 15 var beredda att köpa utan frågor och de hade kontanthantering. Istället ska betalning ske med kontoöverföring. Men i Kalla Fakta kritiseras det sista ledet dvs Stena Metall kritiserades att de inte ställer krav på de metallföretagen som de köper in från.

Se reportage om metallstölder

http://www.tv4.se/kalla-fakta/klipp/kalla-fakta-del-5-2321202

Problem:

 • Det finns inga tillstånd som reglerar branschen

Metoder för att motverka metallstölderna och minimera risken för stöldgods

 • Tillämpa ny teknik exempelvis Smart DNA märkning har varit framgångsrikt för att stoppa koppertjuvar och en metod som många församlingar har prövat i Skåne och Västsverige på kyrktaken. Varje tak för en unik dna-profil.
 • Branschföreningen svenska järn har förbjudit kontanthantering
 • Ha fett på elkablarna
 • DNA märkning
 • SmartWater – en vätska som sprutas på metallerna
 • Förbättrad lagstiftning
 • Det går att se på kopparen varifrån den kommer: om den är rullad kommer den troligtvis inte från en villa eftersom rören i villor ofta är raka.
 • Inhägnader och larm
 • Mer frågor om man misstänker stöldgods och skriftliga intyg
 • Bättre samverkan och ökade polisiära insatser för att kartlägga nätverken för att kunna agera för att bryta avgörande länkar i transportkedjan.