Mässor om återvinning

Mässor inom skrot och återvinningsbranschen:

Elmia Waste & Recycling
27-29:e september 2016
Elmia Avfall & Återvinning parallellt med både VA-mässan och Fjärrvärmemässan som anordnas vartannat år.Dessa tre sektorer bildar en stor och viktig mötesplats för kommunal infrastruktur, industri och hållbar samhällsbyggnad.
Arrangör: Elmia Waste and Recycling

20th International Congress for Battery Recycling ICBR 2015
Uppdatering av lagstiftning kring batterier i hela världen. Återanvändning och om framtidens batterier.
September 23 – 25, 2015, Montreux Schweiz
Arrangör: http://www.icm.ch

14th International Electronics Recycling Congress IERC 2015
Januari 21 – 23, 2015, Salzburg, Österrike
Arrangör: http://www.icm.ch

Stiftelsen TEM
Stiftelsen TEM vid Lunds universitet, utvecklar hållbarhetsarbetet i såväl privata företag som offentliga verksamheter och de har flera aktiviteter om miljöarbete, miljöledningsarbete och CSR.
Läs hela kalendern

Reeco
Har flera mässor i Europa
http://www.reeco.eu/startseite.html