Järnskrot

Järn finns inte i metalliskt tillstånd i naturen utan uppträder nästan undantagslöst förenat med syre i olika former. För att en berg eller jordart skall göra skäl för benämningen järnmalm krävs att järnet finns i så stor utsträckning att det lönar sig att utvinna metallen i industriell drift.

Järn är hållbart och smidbar och passerar olika mellanstadier som tackjärn och som slutprodukt finns smidbart järn och stål. Stora delar av förbrukat järn tillvaratas och återgår till järnverken i form av skrot. Järnet smälts ner, valsas eller smids och kommer tillbaka till järnmarknaden.

Olika företag som återvinner järn

Allåtervinning AB www.allatervinning.se 08 – 445 76 50 Finspångsg. 36 163 53 Spånga
Kuusakoski Recycling www.kuusakoski.se, Korsberga 0383 – 202 08 Stockatorp 570 10 Korsberga
Lantz Järn & Metall AB 08-19 36 83 Upplagsvägen 28 117 43 Stockholm
Lantz Fragmentering i Norrköping AB 011-16 51 80 Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping
Lantz Järn & Metall AB 0243-145 45 Mästargatan 5 781 71 Borlänge
Lantz Järn & Metall AB 08-444 30 00 Nydalsvägen 5 192 77 Sollentuna
www.simsrecycling.se 0150 – 40 02 84 Karosserig. 6 641 51 Katrineholm
Skrotcentralen i Uppsala AB www.skrotcentralen.se 018 – 843 89 54 Björkg. 40 753 23 Uppsala
Stenarecycling www.stenarecycling.se 5 Borås 010 – 445 53 50 Södra Däckvägen 1 506 49 Borås
Tierps Järnbruk 0293-714 00 Parkgatan 10 815 40 Tierp