Återanvändning av byggmaterial

Global Care recycling söder om Stockholm har en återvinningscentral för bygg och industriavfall. Om construction recycling Det finns flera bolag som är specialiserade på återanvändning av byggmaterial. Exempelvis crc.nu Återanvändning Containrar Byggsäckar Transporter

Sopberget växer

SVT skriver att sopberget växer och att EU anser att vi måste göra mer för att förhindra avfallet överhuvudtaget. Enligt artikeln har EU uppmanat sina medlemsländer att ta fram ett avfallsförebyggande program som ska vara klart i december i år och Naturvårdsverket har skickat programmet på remiss till olika myndigheter och branschorganisationer. Enligt EUs avfallsdirektiv (2008/98/EG)ska…

Bildemontering

Bildemontering är något som sker med alla bilar som skrotas och det finns olika bildemonteringssystem. Att demontera bilar kräver auktorisation från länsstyrelsen i det län där bilskrotningen ska ske.