Forskningsprojekt att återvinna gamla batterier

Webbplatsen Scrapmonster skriver om ett nyttforskningsprojekt för att utvinna och återvinna metaller från använda batterier. Technology Strategy Board i Storbritannien rapporterar att de kommer att finansiera ett forskningsprojektet som syftar till att utvinna och återvinna metaller från uttjänta batterier. Forskningsprojektet heter ”ReCharge använder en ”patenterad slipnings teknik” för att utvinna olika metalljoner som finns i batterierna.…