Nominering till årets avfallsbehandlare

3 företag har nominerats till årets avfallbehandlare. Priset går till det företag som på ett miljöriktigt, effektivt och lönsamt sätt bidragit till att göra avfallshanteringen till ett värde för kunden. Den 28 november koras finalisterna i åtta olika kategorier inom återvinningsbranschen.

Forskningsprojekt att återvinna gamla batterier

Webbplatsen Scrapmonster skriver om ett nyttforskningsprojekt för att utvinna och återvinna metaller från använda batterier. Technology Strategy Board i Storbritannien rapporterar att de kommer att finansiera ett forskningsprojektet som syftar till att utvinna och återvinna metaller från uttjänta batterier. Forskningsprojektet heter ”ReCharge använder en ”patenterad slipnings teknik” för att utvinna olika metalljoner som finns i batterierna.…

Sopberget växer

SVT skriver att sopberget växer och att EU anser att vi måste göra mer för att förhindra avfallet överhuvudtaget. Enligt artikeln har EU uppmanat sina medlemsländer att ta fram ett avfallsförebyggande program som ska vara klart i december i år och Naturvårdsverket har skickat programmet på remiss till olika myndigheter och branschorganisationer. Enligt EUs avfallsdirektiv (2008/98/EG)ska…