Återvinningsstation

Det finns flera återvinningsstationer runtomkring i Sverige där man kan lämna in:

  • plast
  • metall
  • glas
  • tidningar

Vanligtvis är det kommunen som anvisar mark och ger bygglov för återvinningsstationer.

Gruvorna vi glömt bort

I Sverige räknar man med att det finns 6000 kommunala deponier, varav ett hundratal är i drift. Troligtvis finns det mycket metaller att återvinna här och det finns även forskningsprojekt bla på Linköpings universitet som undersöker att återanvända koppar och andra metaller. Läs artikel här om gruvorna vi glömt bort