Återvinning – att återvinna skrot och annat material

Recycle_Logo_by_Har1

återvinning – recycling symbol

Skrot återvinning och att återvinna skräp och skrot är processen där man tar till vara på förbrukat material som återvinns till att bli nya produkter.

Läs mer om

 

Internationell press om den svenska återvinningen

I Sverige räknar man med att 90% av alla tidningar och 70% av alla kartonger återvinns. Fibrerna i papper kan återvinnas upp till 7 gånger.

Den svenska återvinningen har fått mycket internationell publicitet.
Artikel i Huffington Post:
99 Per Cent Of Sweden’s Garbage Is Now Recycled. Läs artikel

Avfall är idag en handelsvara på ett annat sätt än vad den har varit.

Nästan allt i vår omgivning går att återvinna om man har lite kreativitet.

Aerosolburkar: Kan oftast återvinnas med andra burkar, så länge du dra bort plastlocket och tömma behållaren helt.

Bilar: läs mer om skrotning av bilar för att återvinna metallen

Batterier: Läs mer om batteriåtervinning

Böcker: kan gå till pappersåtervinning, skänkas till myrorna eller säljas till antikvariat. Finns webbplatser som är specialiserade på böcker. I Sverige återvann vi under 2012 ungefär 53 kg tidningar per person (483 000 ton).

Hemelektronik: Läs mer om hemelektronik

Korkar: återanvänds inte i Sverige vad jag känner till men internationellt finns organisationen recork som använder korken till skosulor.

Mobiltelefoner: Du kan sälja mobiltelefoner på webbplatser eller sälja på blocket. Läs mer om hemelektronik

Ryggsäckar: är eftertraktade av ornitologer. I USA tar tex The American Birding Association emot ryggsäckar.

För mer tips på saker som du inte trodde var möjliga att återvinna
How to recycle Anything

Fördelar med återvinning

 • Minskar slöseriet med potentiellt användbart material
 • vi minskar konsumtionen av färska råvaror
 • vi minskar energiförbrukningen minska föroreningar genom att minska behov av ”konventionella” avfallshantering
 • vi får lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med plast produktion

Återvinning är en viktig del av modern avfallsminskning. Runtomkring i Sverige finns det återvinningsstationer men tyvärr är det få stationer och de är inte sällan dåligt placerade samtidigt som avfallsmängderna ökar.

På återvinningsstationerna tar de hand om:

Återvinningsstationerna tar hand om mycket som kommer in:

Följande varor har ett marknadspris kr/ton vars priser du internationellt kan se här

 • Plast (återvinns) såsom genomskinlig plast, sträckplats, PET-flaskor (färgade och ofärgade) och blandat glas
 • Papper, tidningar och kartong (återvinns) och omvandlas till pappersmassa
 • Glasförpackningar i ljust och mörk färg (återvinns) genom pantsystemet och på återvinningsstationer
 • Metall som aluminium, koppartråd, koppar ren, batterier, stål rent, aluminiumburkar, järnburkar, bladad metall mm (återvinns)

Övrigt

 • Produkter som skulle kunna säljas vidare (återvinns)
 • Icke brännbart material
 • Komposterbart och organiskt material
 • Avfall som förbränns
 • Miljöfarliga ämnen och batterier
 • Läs mer om återvinningsstationerna

  Återvinningsprocessen

  Återvinning av avfall omfattar flera steg som källsortering: insamling av sopor, sortering av de olika avfallen i olika avfallsgrupper, bearbetning, förbränning och produktion.

  Internationellt är intresset kring återvinning enormt

  Det finns mängder projekt inom återvinning ett sådant är Patagonia Worn Wear Program som är kläder som köps tillbaka och återanvänds. Begrepp som ofta nämns är responsive economy och circular economy som handlar om att material återanvänds. Tidningen Guardian har skapat en blogg som kallas circular economy hub.

  Återvinningsstationer och andra aktörer som har möjlighet att återvinna

  Ofta sker återvinningsstationer genom upphandling där bolagen tävlar att vara kostnadseffektiva vilket innebär lite personal.

  Men återvinning skulle kunna ske hos andra aktörer exempelvis

  • Fastighetsägare
  • Kommuner
  • Hushållen

  I hushållen är det ofta svårt att hantera insamlingarna eftersom man ofta har lite utrymme och det är ett problem att många människor har långa avstånd till återvinningsstationerna.