Återvinna plast – materialåtervinning av plast

Materialåtervinning av plaster och att återvinna plast är möjligt och ett område som utvecklats mycket med:

  • Smältfiltrering
  • Separering
  • Stabilisatorer och tillsatser

Detta innebär att kvalitén har förbättrats och an ersätta nytt plastmaterial. Det börjar också bli vanligare med blandningar av nytt och gammalt material.

Exempel på återvinna plast: Swerea IVF testanläggning i Mölndal.
Hemsida: http://testbadd-plastatervinning.swereaivf.se