Återvinna kakel och keramik

Visst är det synd att slänga vackert kakel om det kan återanvändas och räddas?
Livslängen på kakel kan vara extremt lång vilket man kan se på inom arkeologiska fynd från länderna kring medelhavet.

Hur får du loss kaklet?

Kakel sitter ofta fast hårt och det kan vara besvärligt att få bort. Börja med att täcka golvet eftersom det kommer bli en del damm och skärvor när det bryts upp. Använd hammare och mejsel för att försöka bryta upp kaklet. Håll mejseln i 45 graders vinkel mot plattorna.

Ofta är kaklet fastsatt på gips eller ett cementbaserat murbruk som går att få bort med vatten som man blandar med saltsyra. Det är viktigt att bära skyddsutrusning som skyddsglasögon och arbetshandskar när man gör den här typen av jobb. Läs mer här

Ekologisk återvunnen kakel säljs av en del företag men även av privatpersoner. Det finns stor efterfrågan på kakel och du kan sälja kakel direkt till kunder exempelvis på blocket. Flertalet av återvinningsstationerna återvinner inte kakel utan väljer bara att förvara materialet under säkra former och visst kakel tjänar som fyllnadsmassor vilket är ett stort slöseri.

Återvinna kakel – bra med återanvändning för naturen!

Kakel lämpar sig mycket väl för återvinning eftersom kaklet inte avger några emissioner likaså fäst och fogmassor avger väldigt små emissioner – däremot kan det finnas asbestplattor som behöver tas om hand på ett professionellt sätt.

Plattor som väljs bort vid sortering och gamla porslinsfat och toalettstolar kan malas ner för att återvinnas som råvara när man producerar nytt kakel och klinkers.