Återanvändning av byggmaterial

Global Care recycling söder om Stockholm har en återvinningscentral för bygg och industriavfall.

Om construction recycling
Det finns flera bolag som är specialiserade på återanvändning av byggmaterial. Exempelvis crc.nu

  • Återanvändning
  • Containrar
  • Byggsäckar
  • Transporter