Aluminium

Aluminium är en silvervit metall och ett metalliskt grundämne med det kemiska tecknet Al och atomnummer 13 i det periodiska systemet.  Det är en lättmetall som inte är magnetisk och egenskapen att den är lätt (en tredjedel av vikten av stål eller koppar) är en egenskap som gör den väldigt användbar.

Det var de danske kemisten Hans Christian Ørsted som först lyckades utvinna aluminium från alun 1825. Men romaren Plinius skrev att Kejsar Tiberius (41 f kr-37 e kr) en dag uppvaktades av en av sina guldsmeder som överlämnade ett metallfat som glänste vitt som silver och var påfallande lätt. Guldsmeden uppgav att han hade framställt metallen ur lerhaltig jord. Kejsaren blev rädd att hans guld och silverskatter skulle sjunka i värde och lät halshugga uppfinnaren och bränna upp hans verkstad.

Återvinning av aluminium

Återvinning av aluminium använder bara 5 procent av den energi som behövs för att utvinna ny aluminium från malm.

Hur vanligt är aluminium?

Även om aluminium tillhör en av våra allra lättaste metaller ingår ungefär 8,3% av jordskorpans massa består av aluminium i form av kemiska föreningar. Det är efter syre och kisel det vanligaste grundämnet i jordskorpan och därmed den vanligaste metallen i jordskorpan. Som jämförelse ingår metaller som koppar, bly och zink bara i några hundradels procent av jordskorpan.

Användningsområden av aluminium

Det är användbart inom flera områden och ett mångfasetterat konstruktionsmaterial som är mycket lätt och du hittar aluminiumrör, aluminiumfälgar, aluminiumplåt, aluminiumfönster och aluminiumbåtar. Eftersom metallen inte är magnetisk har den fått stor användning i elektroniska apparater.Metallen är också ett utmärkt isoleringsmedel mot värme och köld.

Den används i läskburkar och andra förpackningar, i flygplan och bilar iPhone 6 och i olika rymdfarkoster är den nödvändig för sina unika egenskaper. Det finns hundratals aluminiumlegeringar, eller blandningar med andra metaller som används för att göra metallen starkare.

Legeringar med aluminium

Aluminium går att smälta ihop med vissa andra metaller som magnesium, koppar och mangan. Inom flygmaskinindustrin har man använt duraluminium som innehåller 95% aluminium. Krom framställs genom att antända en blandning av aluminiumpulver och kromoxid varvid aluminiumoxid och metalliskt krom erhålls.

Världsmarknadspriset

Världsmarknadspriset på aluminium sätts på råvarubörser som London Metall Exchange.