Sälja skrot och återvinna metaller: så här gör du!

intro

Att sälja skrot och metaller eller elektronikutrustning kan vara ett sätt att tjäna bra med pengar. Om du inte själv vill bli en lokal skrothandlare finns det flera olika återvinningsföretag som är intresserade av att köpa upp skrotet av dig. Skrot kan återvinnas oändligt många gånger och skrotåtervinning är bra för miljön i jämförelse med tex gruvdrift som ger stora koldioxidutsläpp och inte minst åverkan på naturen.


Lär dig mer om skrotmarknaden

lär dig mer Lär dig mer om hur du kan tjäna pengar på skrot. Både roligt och smart!

Hur fungerar det att sälja skrot?

Vad påverkar metallpriserna?
Läs mer i vår gude hur du säljer skrot med tips hur du får bra betalt.

Vilka sort skrotföremål kan jag sälja?

Läs mer i vår vilka föremål du kan sälja och var du hittar skrot.

Vart säljer du skrotet?

Det finns många företag som köper upp skrot och återvinner metaller.
Sälja skrot i Stockholm

Sälja skrot i övriga Sverige

Läs mer

Visste du det här om skrot?

Skrotning är en arbetsintensiv process där man tar isär och separerar metallerna. Skrot som metallskrot tas om hand och bearbetas för smältning till nya produkter. Större motorer och maskiner säljs ofta i vikt utan hänsyn till sin funktionella status.

Vad menas med avfall och skrot enligt skatteverket?

Från och med den 1 januari 2013 ska företag som bedriver handel med avfall och skrot från vissa metaller börja tilllämpa omvänd skattskyldighet vid redovisning och betalning av moms.
Ladda ner blankett

Med avfall och skrot menas enligt tulltaxan:

• metallavfall från tillverkning (t.ex. metallspån och metallrester)
• metallavfall som säljs vidare efter mekanisk bearbetning (t.ex. klippning, krossning eller sortering)
• metallvaror som är slutgiltigt oanvändbara för sitt ursprungliga ändamål på grund av skada, sönderdelning, slitage eller liknande orsak
• metallavfall från annan mekanisk bearbetning av metall, t.ex. formning, valsning eller skärning
• metallavfall från metallvaror som är slutgiltigt oanvändbara.

Metallavfall som bearbetas och sedan gjuts till metalltackor för att säljas vidare omfattas inte av
reglerna för omvänd skattskyldighet.

Om metallvaran kan användas efter reparation eller renovering ska produkten inte anses som skrot. En
vara är slutgiltigt oanvändbar när den inte går att återställa till användbart skick.